تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان

تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان
رشته تحصیلی : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 50

حجم فایل (به کیلوبایت) : 76

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان

مقدمه

 تعریف روابط عمومی

جی ای گرونیك نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یك سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند كه با آن سروكار دارند.

ركس هارلو كه از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌كند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی كه بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌كوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی كسانی را كه برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است كه به كمك آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام كارمندان، مشتری ها و مردمی كه با آن سروكار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده كه از طریق آن افراد و سازمان ها می‌كوشند تا تفاهم و پشتیبانی كسانی را كه با آنها سروكار دارند بدست آورند.

فهرست مطالب

 

 

تعریف روابط عمومی.. 1

فصل اول- اهمیت، نقش و كاركرد روابط عمومی.. 2

فصل دوم - انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. 6

هدف... 7

اهداف انجمن های روابط عمومی.. 8

اهداف انجمن های روابط عمومی.. 8

انواع روابط عمومی.. 10

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. 12

انجمن های روابط عمومی در جهان. 13

انجمن های بین المللی روابط عمومی.. 14

تاریخ روابط عمومی در ایران. 14

جمع بندی.. 15

فصل سوم - انجمن ها و مؤسسات و شراكت های بزرگ روابط عمومی در جهان. 17

انجمن های جهانی روابط عمومی.. 18

انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی.. 18

انجمن های افكار عمومی.. 19

تاریخچه AAPOR. 19

انجمن جهانی افكار عمومی AAPOR. 21

قسمت پنجم 23

اكثریت لازم برای مذاكره 23

قسمت ششم. 24

قسمت هفتم. 24

انجمن اجرایی.. 24

اعضا 26

انجمن اجرایی و كمیته ها 27

قسمت اول. 27

قسمت دوم. 27

رای دادن و هدایت تجارت... 30

خزانه و سرمایه. 31

زبان. 31

نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریكا 31

انجمن روابط عمومی آمریكا 31

روابط عمومی در قاره آسیا 32

روابط عمومی در قاره اروپا 32

روابط عمومی در قاره افریقا 33

فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای.. 34

روابط عمومی در عصر حاضر. 35

جهانی شدن روابط عمومی.. 35

آینده روابط عمومی.. 36

جایگاه روابط عمومی در ایران. 37

روابط عمومی در هزاره سوم. 38

جمع بندی.. 43

فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی.. 45

مقدمه. 46

ویژگی های یك مدیر روابط عمومی اندیشمند. 46

كاستی های مدیریت روابط عمومی.. 48

جمع بندی.. 49

فصل ششم- كاربرد اینترنت در روابط عمومی.. 52

پست الكترونیكی.. 56

مجله الكترونیك... 56

برد الكترونیكی.. 57

تلفن گویا 57

مجله ویدئویی.. 58

ماهواره 58

نتیجه گیری.. 59