طرح توجیهی احداث كارخانه یخ با ظرفیت 5400 تن

طرح توجیهی احداث كارخانه یخ با ظرفیت 5400 تن
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 15

حجم فایل (به کیلوبایت) : 100

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

 

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی
طرح توجیهی احداث كارخانه یخ
با ظرفیت 5400 تن
تهیه شده در سال 1385
1
خلاصه طرح :
موضوع طرح : احداث كارخانه یخ
نوع تولیدات وظرفیت : یخ 5400 تن
تعداد شاغلین : 12
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری كل طرح : 3270
سرمایه گذاری ثابت : 3000
سرمایه در گردش : 150
در آمد سالیانه: 3240
سود ویژه :
دوره بازگشت سرمایه : ماه
نرخ باز دهی سرمایه :
2
مقدمه :
بلور یخ در زندگی بشر جایگاه ویژه ای دارد ، در اغلب منازل كارگاهها و كارخانه ها و
مراكز صنعتی و رستورانها و بیمارستانها و غیره ... نیاز به مصرف آن دارند ، برای
مسافرین نیز به منظور مطلوبیت مانند نوشابه و آب آشامیدنی در فصول گرم سال
مصرف ویژه ای دارد، در مصارف صنعتی جهت نگهداری مواد غذایی برای كوتاه مدت
كاربرد خاص خود را دارا خواهد بود ، زیرا امكانانات ایجاد سردخانه و وسائل سرد
كننده بعلت گرانی مقرون به صرفه نیستند در چنین مكانها تنها راه نگهداری مواد
غذایی در كوتاه مدت در پناه یخ خواهد نظیر فروشگاههای سیار فروش مرغ و ماهی
مواد كیسه ای حمل و نقل دار و نظایر نیاز مبرم به یخ دارد بویژه مسافران كه امكانات
سرد كننده به همراه ندارند نیاز شدید به یخ خواهند داشت . به همین منظور احداث
واحدهای یخ سازی در مكانهای مختلف كشور ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
3
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )
900 300000 3000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 خاكبرداری و تسطیح 30 10000 3000
2 حصار كشی 110 250000 440
3 فضای سبز ، خیابان كشی 20 20000 1000
جمع 160
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه كل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 320 800000 400
2 انبارها 520 1300000 400
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
120 1200000 100
4 نمازخانه 20 1000000 20
5 نگهبان وسرایدار 20 1000000 20
6 سایر 40 500000 80
جمع 1040
1200= 160 + ساختمان ومحوطه سازی = 1040
4
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)
100
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 60
3 امتیاز خط تلفن 3
4 ایمنی واطفا حریق 10
5 وسایل سرمایش وگرمایش 7
6 مخازن ذخیره سوخت و آب 10
7 تهویه و هوای فشرده 10
جمع 200
5
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 كمپرسور گرامسور آمونیاكی 300 300,000,000 1
2 رسپور گاز آمونیاك 150 150,000,000 1
3 كندانسوز گرم باد زن 20 20,000,000 1
4 اواپراتور 17 17,000,000 1
5 تانك یخ سازی 18 18,000,000 1
6 دام قالبها 12 12,000,000 1
7 همزن آب نمك 3 3,000,000 1
8 قالب گالوایزه 27 27,000,000 1 25
9 لوازم و اتصالات 10 10,000,000 1
10 ملاستورفرم و چوب روسی 1سری 11 11,000,000
11 لوازم تخلیه و پر كردن قالبها 1سری 9 9,000,000
12 نصب و راه اندازی ---- ---- 20
جمع 520
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 جرثقیل 4 حركته 20 20,000,000 1
2 وانت سرد خانه 100 100,000,000 1
جمع 120
6
-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
20
2 لوازم آشپزخانه 10
جمع 30
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 20
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 13
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 24
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
63
جمع 120
7
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 زمین 900
2 محوطه سازی و ساختمان 1200
3 تاسیسات وتجهیزات 200
4 وسایط نقلیه 120
5 ماشین الات و تجهیزات 520
6 تجهیزات اداری وكارگاهی 30
7 متفرقه و پیش بینی نشده 30
8 هزینه های قبل از بهره برداری 120
جمع 3120
8
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف
سالیانه
واحد هزینه واحد
به ریال
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 آب استیزه شده 1400 متر
مكعب
1/4 1000
1/ 2 نمك 8 تن 6 200000
3 گاز آمونیاك 3000 تن 90 30000000
4 روغن سرویس 500 كیلو 2 4000
جمع 95
2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 اداری مالی 30 2500 1
2 راننده 24 2000000 1
3 نگهبان 24 2000000 1
78 - ---- جمع 3
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 55
جمع كل 133
9
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 سرپرست كارخانه 48 4000000 1
2 مهندسی صنایع غذایی 36 3000000 1
3 كارگر فنی 90 2500000 3
4 كارگر ساده 24 3000000 4
198 -- ---- جمع 9
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 139
جمع كل 337
جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :
470 = 133 + تولیدی + غیر تولیدی = 337
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 1300 1300 1000000
سوخت مصرفی :
5 گازوئیل لیتر 8 200 40000
6 بنزین لیتر 12 8500 15000
جمع 1320
10
-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 ساختمان 24 2 120 10 1200
2 تاسیسات 10 5 24 12 20
3 وسایط نقلیه 12 10 24 20 120
4 ماشین آلات وتجهیزات 26 5 52 10 520
5 تجهیزات اداری 3 10 6 20 30
75 --- جمع 226
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 95
2 حقوق و دستمزد 470
3 سوخت و انرژی 1320
4 تعمیر ونگهداری 75
5 استهلاك 226
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 35
7 پیش بینی نشده 79
جمع 2300
11
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 95 100 0 0 95
2 حقوق ودستمزد كاركنان
تولیدی
101 30 236 70 337
3 سوخت وانرژی 1056 80 264 20 1320
4 تعمیر ونگهداری 60 80 15 20 75
6 بیمه كارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
0 0 6 100 6
7 پیش بینی نشده 27 65 14 35 41
8 استهلاك 0 0 226 100 226
1339 ---- 761 --- جمع 2100
12
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
16
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
134
جمع 150
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت 3000
هزینه های قبل از بهره برداری 120
سرمایه در گردش 150
جمع 3270
13
-3 ظرفیت تولید : 5400 تن
-4 قیمت فروش واحد : 600000 ریال
-5 فروش كل : 3240 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 426000 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 761 ÷( 3240 - 1339 )}×100= %40
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
761 ÷{1-( 1339 ÷ 3240 )}= 1300
3240 = هزینه تولید- فروش كل - 2100 = -9 سود ناویژه : 1140
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 1140
كسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 133
( هزینه اداری وفروش ( 35
( هزینه های عملیاتی ( 168
14
سودعملیاتی 972
كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 60
سود ویژه قبل از كسر مالیات 912
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100=912÷ 3000×100= %30
-12 دوره برگشت سرمایه: 40 ماه

طرح توجیهی احداث كارخانه یخ با ظرفیت 5400 تن 

1خلاصه طرح :

موضوع طرح : احداث كارخانه یخنوع تولیدات وظرفیت : یخ 5400 تن

تعداد شاغلین : 12

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 3270

سرمایه گذاری ثابت : 3000

سرمایه در گردش : 150

در آمد سالیانه: 3240

سود ویژه

:دوره بازگشت سرمایه :

ماه

نرخ باز دهی سرمایه

:2مقدمه :

بلور یخ در زندگی بشر جایگاه ویژه ای دارد ، در اغلب منازل كارگاهها و كارخانه ها ومراكز صنعتی و رستورانها و بیمارستانها و غیره ... نیاز به مصرف آن دارند ، برایمسافرین نیز به منظور مطلوبیت مانند نوشابه و آب آشامیدنی در فصول گرم سالمصرف ویژه ای دارد، در مصارف صنعتی جهت نگهداری مواد غذایی برای كوتاه مدتكاربرد خاص خود را دارا خواهد بود ، زیرا امكانانات ایجاد سردخانه و وسائل سردكننده بعلت گرانی مقرون به صرفه نیستند در چنین مكانها تنها راه نگهداری موادغذایی در كوتاه مدت در پناه یخ خواهد نظیر فروشگاههای سیار فروش مرغ و ماهیمواد كیسه ای حمل و نقل دار و نظایر نیاز مبرم به یخ دارد بویژه مسافران كه امكانات سرد كننده به همراه ندارند نیاز شدید به یخ خواهند داشت . به همین منظور احداث واحدهای یخ سازی در مكانهای مختلف كشور ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.3-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :-1-1

 هزینه های غیر عملیاتی شامل:( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله )

( 60سود ویژه قبل از كسر مالیات 912-11

نرخ برگشت سرمایه :سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100=912÷ 3000×100= %30-12 دوره برگشت سرمایه: 40 ماه