گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات

گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 102

حجم فایل (به کیلوبایت) : 125

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

گزارش كاراموزی پتروشیمی شرح پروسس واحد وینیل استات در102 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

با تشکر و قدردانی از جناب آقای مهندس عظیمی نژاد سرپرست محترم واحد و جناب آقای مهندس سیف محدثی استاد راهنما و سرکار خانم فیروزی که در آموزش ، یادگیری و آشنایی اینجانب با تجهیزات، فرآیندها و قسمت های مختلف پتروشیمی دلسوزانه زحمت کشیدند.

فهرست مطالب :

 

عنوان                                              صفحه

 

1                   پتروشیمی اراک در یک نگاه                                         7 

2                    ساختار و نمودار سازمانی                                           12 

3                    واحدهای مجتمع                                                      13 

4                    معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک                              14

5                    کنترل اقلام ورودی                                                     19  

6                    شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات                         22

7                    کنترل ورودیها                                                           23

8                    شرح پروسس                                                    28

v     واکنش ( بخش 10)                                           28

v      بخش CO2 زدائی ( بخش 20)                                      45   

v      اساس پروسس                                               45

v      شستشو دادن با آب و پرچ کردن                            46   

v      جاذب CO2                                                   47

v      غربال کننده CO2                                            48

v      صافی کربنات 2007-F-31                                 49                   

v      تزریق مواد ضد کف                                          49

v      مخزن آماده سازی و پساب کربنات                                 50

v      تانک ذخیره کربنات 2002-TK-31                        50

v      تقطیر ( بخش 30)                                           50

v      ستون آزئوترییک 3002-T-31                            50

v      ستون جریان جانبی 3002-T-31                          55

v      ستون اتیل استات 3002-T-31                             56

v      ستون آبگیری 3004-T-31                                57

v      ستون عریان کننده آب 3005-T-31                       59

v      ستون مواد سبک 3006-T-31                            60

v      ستون ونیل استات 3007-T-31                            61

v      غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا 62

v      سیستم ممانعت کننده                                          64

v      سیستم تخلیه                                                  65

v      انبار ذخیره میانی ( بخش 40)                              65

v      انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش 50)               66

v      سیستم مشعل گاز (بخش 60)                               67

v      بخار و سیستم کندانس ( بخش 70)                         67

v      واحد Utilities ( بخش 80)                                68

9                   پیوست 1 (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )69

10             پیوست 2 (مواد شیمیایی خطرناک واحد )                       78

11             پیوست 3 ( علائم اختصاری مواد در واحد VA)                 107


 

پتروشیمی اراك در یك نگاه

هدف :

ایجاد یك مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمیری و شیمیایی.

سهامداران :

شركت ملی صنایع پتروشیمی

شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران

شركت مدیریت سرمایه گذاری بانك ملی ایران

سازمان تامین اجتماعی

سازمان بازنشستگی كشوری

شركت سرمایه گذاری كشوری

شركت سرمایه گذاری تدبیر

سایر سهامداران

سرمایه نقدی : 600 میلیارد ریال

تولیدات :

در ظرفیت كامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای .میانی و نهایی می باشد كه نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فراورده ها به خارج از كشور صادر می شوند .

 

تاریخچه و انگیزه احداث :

مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرحهای زیربنایی و مهم می باشد كه درراستای سیاست های كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .

این طرح درسال 1363 به تصویب رسیده است و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372فاز اول مجتمع در مدار تولید قرار گرفت در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال 1382 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت . از سال 1379 همزمان با تكمیل واحدها طرحهای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است . از سال 1378 با تصویب هیات مدیره  و پس از بررسی های دقیق و عملكرد مجتمع . شركت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .