پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت

پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت
رشته تحصیلی : برق ،الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 60

حجم فایل (به کیلوبایت) : 32546

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی چگونگی نصب تجهیزات الكتریكی در نیروگاه در حال ساخت

مقدمه

انواع ژنراتورها

فركانس كار شبكه انتقال CEGB (كمپانی برق بریتانیا)، 50 هرتز می باشد، بنابراین ژنراتورهای سنكرون متصل به این شبكه نیز در فركانس 50 هرتز كار می كند. ژنراتورهای بزرگتر اغلب در سرعت 3000 دور بر دقیقه و بوسیله توربینهای بخار كار می كنند و تعداد كمی از آنها سرعتشان 1500 دور بر دقیقه است. این ژنراتورهای سرعت بالا كه عموماً تحت عنوان توربین ژنراتورها از آن نام برده می شود و دارای روتور استوانه ای[1] می باشند. موضوع بحث این فصل می باشند. چنانچه منظور نوع دیگری از ژنراتورها باشد. صراحتاً ذكر می گردد.


[1] -Cylindrical Rotor

پیشینه تاریخی

مزیت شبكه های توزیع AC بر DC در اواخر قرن نوزدهم مشخص گردید و رشد سریع شبكه های AC به دنبال خود نیاز به ژنراتورهای AC را بدنبال داشت. ژنراتورهای اولیه، ماشینهای با سرعت پایین بودند كه بوسیله موتورهای رسپیروكال[1] می چرخیدند، ولی در حوالی سالهای 1900 به بعد ژنراتورها مستقیماً بوسیله توربینهای بخار[2] سرعت بالا به حركت در آمدند و پایه ماشینهای مدرن امروزی را بنیاد نهادند. روند پیشرفت عمدتاً در محرك ژنراتورها بوده است. توربین ژنراتورهای اولیه هم بصورت محور عمودی و هم بصورت محور افقی ساخته می شدند.[1] -Reciprocal [2] - Steam Turbines

احتیاجات خاص برای یك ژنراتور جدید در مشخصات خود ژنراتور گنجانده می شود. این مشخصات عمدتاً بستگی به محل نصب و وظیفه خاص ژنراتور دارد. به عنوان مثال می توان به دمای آب خنك كن و ضریب توان اشاره نمود. این مشخصات می تواند با استانداردهای عملی متفاوت باشد. طول عمر مورد انتظار یك ژنراتور نیز جزء این مشخصات است كه معمولاً حدود 200000 ساعت در طول 10000 دوره روشن و خاموش شدن می باشد. ضمناً این مقادیر در طراحی استفاده می شوند. به عنوان مثال بوجود آمدن تركها بر اثر خستگی به این مقادیر خاص بستگی دارد.

استانداردهای متداول را می توان به شرح زیر برشمرد:

1-34 IEC : ماشینهای برقی دوار- مقادیر نامی و مشخصات

2- 34  IEC: ماشینهای برقی دوار- روشهای تعیین تلفات و راندمان با استفاده از تست

3-34IEC : مقادیر نامی و مشخصات ماشینهای نوع توبینی سه فاز 50 هرتز

4- 34 IEC : روشهای تعیین كمیات ماشینهای سنكرون با استفاده از تست

6-34 IEC : روشهای خنك سازی ماشینها دوار

4999 BS : احتیاجات عمومی ماشینهای برقی داور

4999 BS  قسمت 106: تقسیم بندی روشهای خنك سازی

4999 BS قسمت 101: مشخصات مربوط به مقادیر نامی و خصوصیات

4999 BS : قسمت 142: خصوصیات مكانیكی- ارتعاشی

4999BS  قسمت 109: حدود نویز

4999 : BS مشخصات ماشینهای الكتریكی دوار نوع خاص و برای كاربردهای خاص

5000BS  قسمت 2: ماشینهای نوع توربینی

2757 BS : تقسیم بندی مواد عایقی برای ماشینهای برقی

5500 BS : مشخصات دریچه های فشار با جوش امتزاجی[1] ضد آتش

601 BS : ورقه های فولادی برای مدارهای مغناطیسی ادوات برقی قدرت

1433 BS : مس برای مقاصد برقی و میله و شمش

3906 BS : هیدروژن تحت فشار الكترولیتی


[1] -Fusion welded

بار، مقادیر نامی و ضریب توان

مقادیری كه در این قسمت برای ولتاژها و جریانها آورده می شوند همگی مقادیر موثر هستند مگر اینكه صراحتاً عنوان گردند.

روابط ولتاژ و جریان در یك ژنراتور AC تكی بوسیله ماهیت بار تعیین می گردد. برای یكبار غیر مقاومتی ولتاژ و جریان ژنراتور هم فاز نیستند.

ظرفیت خروجی نامی یك ژنراتور تك فاز با حا صلضرب جریان نامی در ولتاژ نامی برابر است و بر حسب ولت آمپر (VA) ، كیلو ولت آمپر (KVA) و یا مگا ولت آمپر (MVA) بیان می شود. توان اكتیو نامی خروجی ژنراتور با حاصلضرب ظرفیت نامی در ضریب توان نامی برابر است و برحسب وات، كیلووات (KW) یا مگاوات (MW) سنجیده می شود.

فهرست 

عنوان

صفحه

فصل اول : مقدمه

 

1-1 انواع ژنراتورها

1

1-2 پیشینه تاریخی

1

1-3 استانداردها  و مشخصات

4

فصل دوم: تئوری ژنراتور سنكرون

 

2-1 القای الكترومغناطیسی

6

2-2 سرعت، فركانس و زوج قطبها

7

2-3 بار، مقادیر نامی و ضریب توان

8

2-4 MMF ، فلوی مغناطیسی

9

2-5 فازورهای دوار

10

2-6 دیاگرام فازوری

11

2-6-1 ولتاژ نامی، استاتور بدون جریان ، شرایط مدار باز

11

2-6-2 ولتاژ نامی، جریانت استاتور نامی و ضریب توان نامی

11

2-7 گشتاور

13

2-8 سیم پیچ سه فاز

13

2-9 هارمونیك ها: سیم پیچی توزیع شده و كسری

14

فصل سوم : روتور و استاتور

 

3-1 سیم پیچی روتور

18

3-2 دمنده ها

19

3-3 هسته استاتور

20

3-4 سیم پیچی استاتور

20

فصل چهارم : سیستم های خنك كن

 

4-1 خنك كن هیدروژنی

21

4-2 سیستم خنك كن هیدروژنی

22

4-3 سیستم خنك كن آبی سیم پیچ استاتور

30

4-4 سیستم های خنك كن دیگر

36

فصل پنجم: توربوژنراتور TY105

 

5-1 اصل ماشین سنكرون

38

5-2 تشریح ژنراتور

39

5-2-1 دورنمایی از ژنراتور

39

5-2-2 استاتور

39

5-2-3 سیم پیچ استاتور

40

5-2-4 روتور

43

5-2-5 هواكش های محوری(فن های محوری)

45

5-3 سیستم خنك كننده

45

5-3-1 مسیر هوا خنك كن در استاتور

46

5-3-2 مسیر هوای خنك در كنداكتورهای روتور

46

5-3-3 فیلتر های جبران هوا

47

5-3-4 كولرها

47

5-4 یاتاقانها

48

5-5 رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی

49

منابع و مآخذ

61