پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 137 KB

تعداد صفحات : 117

بازدیدها : 233

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

مقدمه :

مفهوم هیجانی موضوعی است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قدیم بوده است وحتی داروین شواهدی یافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبی مركزی ،حالات هیجانی نظیر: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر می شود .(اتكسیون 1986؛ترجمه براهنی 1380)

ولی بررسی علمی ودقیق آن به دهه ی گذشته بر می گردد كه ابتدا در سال 1990پیتر سالوی هوش هیجانی را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هیجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ،درك احوال خود ودیگران ،خویشتن داری وتسلّط بر خواسته های آن ،همدلی با دیگران واستفاده مثبت از هیجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هیجانی را به عنوان یكی از مؤلفه های سلامت روان معرفی كردند وبر این باور بود كه برای ارتقاءسلامت روان افراد باید مؤلفه های هوش هیجانی را در افراد پرورش داد. هم چنین اون بار آن نیزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هیجانی آن را عبارت از قابلیت ها ومهارت هائی می دانند كه بر روی توانایی فرد برای مقابله مؤثر با احتیاجات محیط وفشارهای آن اثر می گذارد بطور خلاصه گفته می شود كه میزان هوش nافراد ،ضامن موفقیت آنها در درازمدت وكل زندگی نمی باشد بلكه ویژگیهای دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی وموفقیت در زندگی لازمست كه هوش هیجانی نامیده شود وطرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقیده دارند كه یكی از احتیاجات ضروری وجنسی انسان این است كه نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماًتجزیه نماید واز نظر هیجانی رشد كند. (هرمان 1992به نقل از سالوی وهمكاران 1958)

مؤلفه های هوش هیجانی:

هر چند هوش هیجانی IQارتباط دارد ولی از لحاظ مفهوم نظری وعملكرد كاملاًبا آن تفاوت دارد . مؤلفه های هوش هیجانی به قرار زیر است :

1.درون فردی :شامل خود شكوفایی ،استقلال وخود آگاهی عاطفی

2. بین فردی :همدلی ومسئولیت اجتماعی

3.سازگاری :شامل توان حل مسائل وآگاهی به واقعیت

4.مدیریت استرس :شامل كنترل تكانه ها وتحمل فشارها

5.خلق وخوی :شامل شادكامی وخوش بینی

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

پیشینه هوش هیجانی را می توان در ایده های ولكسلر به هنگام تبین جنبه های غیر شناختی هوش عمومی جست وجو كرد . وكسلر در صفحه 103 گزارش 1943خود درباره هوش می نویسد :كوشیده ام نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوشی ،عوامل غیر هوشی ویژهای نیز وجود دارد كه می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص كند . نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این كه آ‍مون ها ومعیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی دربرداشته باشد »

اختلال وسواس بی اختیاری

1 تعریف

مفهوم وسواس ، فكر « محاصره » و مفهوم « بی اختیاری » فكر اجبار را القاء می‌كند و درك این مفاهیم بدون مرتبط ساختن آنها با « من » فرد كه در بیان آزادانه فكر ، تجسم و عمل خویشتن ، احساس محدودیت می‌كند ، امكان پذیر نیست ؛ محدودیتی كه فقط بر اساس و به وسیله فعالیت مرضی درهم شكسته می‌شود و آرامش موقت ، تنها از طریق تكرار به دست می‌آید . 

فهرست 

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول(كلیات تحقیق)   

مقدمه                                                                                                 2

بیان مسئله                                                                                          4

اهداف تحقیق                                                                                       5

فرضیه تحقیق                                                                                      7

تعاریف عملیاتی                                                                                   7

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)                                                                                                  

هوش هیجانی را بشناسیم                                                                    10

چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت كرد؟                                      13

مؤلفه های هوش هیجانی                                                                      16

سنجش برای هوش هیجانی                                                                   19

هوش هیجانی EI                                                                                 20

اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی                                                          24

تعریف و پیشینه هوش هیجانی                                                              25

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی                                                          27

هوش درون فردی                                                                                30

مؤلفه های اصلی هیجانی و اجتماعی و عوامل تشكیل دهنده آنها               32

مؤلفه ها                                                                                              33

عوامل                                                                                                 34

فصل سوم(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری                                39

ابزار اندازه گیری                                                                                 40

روش تحقیق                                                                                        41

 
   

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              42

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)                                                

مقدمه فصل چهارم                                                                               44

جدول نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی وضعف روانی      45

بررسی رابطه بین وسواس و هوش هیجانی                                            47

نمرات خام آزمودنی های از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران    48

مقایسه وسواس در بین دختران و پسران                                               50

نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی در بین دختران و پسران  51

مقایسه هوش هیجانی در بین دختران و پسران                                       53

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)                                                                                      

بحث و نتیجه گیری                                                                              56

پیشنهادات                                                                                           59

محدودیت های تحقیق                                                                           60

منابع و مآخذ                                                                                       61

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام