جهانگردی در جهان

جهانگردی در جهان
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 185

حجم فایل (به کیلوبایت) : 124

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

پیشگفتار 

در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در  تمام این مجموعه  ها یك خلأیی بین زندگی  دلخواه   یك فرد  و زندگی اجتماعی  او وجود دارد   و اگرچه  زندگی  خارج  از منزل  دنیایی  متفاوت  از درون است .  اما همین  ایجاد فاصله  است كه فرد  عدم اعتماد به نفس  پیدا می كند، می بینید  كه نمی تواند   با محیط  ارتباط  برقرار كند .

از جمله  مسائل حیاتی  هر شهر، وجود فضای  عمومی مناسب برای گذراندن  اوقات  شهروندان  به شیوه ای  بهینهی باشد ،  فضاهایی  كه هم زمان  زیبایی  های بصری  و معماری ، سازمان دهی  مناسب فضایی ، وجود  عملكردهای مورد نیاز انسان  امروزی  را برای گذراندن  مفید و بهینه ی وقت وارضای  روانی  و منطقی  او در
بهره وری  از این فضا   را در بر داشته  باشد و بخشی  از نیازهای  او را به هنگام  خستگی  از كار  و تجربه ی فضاهای  كسل كننده  و پر ترافیك  و شلوغ شهری  برآورده سازند.  عدم وجود  فضاهایی  به این منظور  در شهرهای  ما به جایی رسانده  كه برای گذران   اوقات  استراحت  خود یا به سرگردانی در خیابان های شلوغ  و پرترافیك   و پردود  شهر روی می آورند   و یا در گریز  از خستگی  فضای كار  و یا عادت  ، كسالت خانه ،   به چهار دیواری  های  بسته دیگری  نظیر سینما  ، تئاتر  ، كافی شاپ  و رستوران ….  پناه  می برند.  یك فضای   تعریف شده  تفریحی  می تواند   فضای   صمیمی  و پر تحركی  برای فرد باشد  و خلاء   ارتباط   با اجتماع  را نیز  برطرف  كند .  جذابیتی   كه بسیاری  از مناطق   شهر تبریز  و یا هر شهر دیگر  ایرانی  كه خود  دارای قدمتی  تاریخی  با ویژگیهای  اجتماعی  و مردمی  با آداب  اجتماعی  و رسومات  خاص می باشند.  فضاهای  ایجاد شده  آن منطقه  دارای  جذابیت های  برجسته  و منحصر  به فرد  میشود.

در نظر گرفتن این سایت  با عناصر  ثابت درون  خود مانند دریاچه  درختان  كهنسال  كه بر اساس  یك نظم طبیعی  و خاص  كاشته شده یا روییده اند.  پستی و بلندی هایی  كه شیبهای  نا منظم  و جذابی  بوجود آورده، بطوریكه  طرح به عنوان  یك عنصر  اصلی دركنار  این عناصر  ثابت می خواهد  جا باز كند

مفاهیم و مطالعات اولیه

1- مفاهیم و اشكال  جهانگردی

جهانگردی  Tourism  عبارت  از فعالیتهای  افرادی  كه برای استراحت، كار و دیگر  دلایل  به خارج  از محیط  خویش  سفر كرده و حداكثر  برای یكسال  متوالی  در آنجا اقامت  می كنند.

جهانگردی  واوقات  فراغت

جهانگردی  به معنی  اخص  كلمه  با در اختیار  بودن «ایام فراغت»  ارتباط مستقیم  دارد.  اوقات   فراغت  نمایانگر  فضایی  از فعالیت  فردی و جمعی  است كه معمولا  ازسایر فعالیتها برتر نمی باشد،  بلكه مجموعه ای از تفرجهاست.  با اینهمه  گفتنی  است كه ایام  فراغت  سرمایة عظیمی است  برای افراد  و جامعه.  جهانگردی  موقعیتی  است كه جوابگوی  یك سلسله   نیازهای  فردی و اجتماعی  است و از طریق  منشاء  اصلی  خود  «جامعه  صنعتی»  مورد تایید است

ساختار  اقتصادی

1-4) سود حاصل  ازجهانگردی وتاثیر آن بر اقتصاد  بومی منطقه

توسعه  مناطق  توریستی  وجاذبه هایی  كه در اینگونه  مناطق  باید ایجاد  نمود تاثیرات  عمده ای  بر اسكان  جمعیت،  حمل  و نقل و الگوهای  فاصله گذاری  بین مراكز  صنعتی  و زمینهای  كشاورزی  می گذارد.  علاوه  بر این تاثیر  توریسم  بر محیط  مادی مناطق  توریستی  هم دارای  جنبه ای  اقتصادی  و هم جنبه های بومی است.  اما قبل از پرداختن  به جنبه های  اختصاصی  تاثیر  توریسم  بر یك  منطقه ،  باید میزان  حد اشباع  توریسم  در مناطق  توریستی  دقیقا در نظر  گرفته شود.  اگر این حد اشباع  افزوده  گردد  مخارج  صرف شده  برای توریسم  از مقدار سودی كه  ازاین صنعت  عاید  جوامع  میشود بیشتر  خواهد بود.  مهمترین  مشكلات  اشباع توریسم  در منطقه  عوامل زیر  است:

اولین مشكل  تشخیص زمین مناسب  جهت  برآوردن نیازها  و مصارف  توریستی  است دومین  مسئله  تاثیر  صنعت  توریسم  بر ساختار  شغلی محلی است.  سهم رو به رشد  نیروی كار  در صنعت  توریسم  بكار گرفته  شده تاثیر فراوانی   بر رشد  اقتصادی  منطقه ای دارد   زیرا اشتغال  در صنعت  توریسم  بسیارسود آور  می باشد.  مشكل دیگری  كه منجر به  اشباع  توریسم  در منطقه ای  می شود  فشارهایی  است كه بر شبكه های خدماتی  عمومی  منطقه  وارد می شود .