مبانی نظری تحقیق مفهوم واهمیت مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری تحقیق مفهوم واهمیت مدیریت ریسک اعتباری
رشته تحصیلی : مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 90

حجم فایل (به کیلوبایت) : 288

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

مبانی نظری تحقیق مفهوم واهمیت مدیریت ریسک اعتباری 

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

مدیریت ریسک اعتباری

بانک و بانکداری  

2-2-1-2-ضرورت بانکداری 

2-2-1-3-جایگاه ریسك و بالاخص ریسك اعتباری در سیستم بانكی كشور

2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانكی سایر كشورها

2-2-1-5-نظریه ریسک 

2-2-1-6-اهمیت ریسک

2-2-1-7- روش‌های محاسباتی ریسک

2-2-1-8-مدیریت ریسك 

2-2-1-9-اصول و مقررات كمیته بال  در خصوص مدیریت ریسک 

2-2-1-10-تعریف ریسك 

2-2-1-11-طبقه بندی ریسك ها 

2-2-1-12-مفهوم ریسک تسهیلات(وام ها) 

2-2-1-13-مهمترین ریسک های بانکی

مفهوم ریسك اعتباری

2-2-1-14-تاثیر ریسك اعتباری بر بانك یا موسسه مالی 

2-2-1-15-مدل های محاسبه ریسك اعتباری و تحلیل مدل CR+ 


2-2-1-16-معیارها و مدل¬های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان 

2-2-1-17-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی

2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور 

2-2-1-19-بررسی عقود مبادله ای و مشاركتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانك مركزی 

2-2-1-20-بانك ها براساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشاركتی 

2-2-1-21- رویكرد سایر كشورها در خصوص نرخ سود 

2-2-1-22-مروری بر عملكرد شركت های بیمه با هدف پوشش ریسك

2-2-1-23-چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی  

1-وام نینا 

2-وام سیوا     

3-وام فیوا    

2-2-1-24-تعریف ریسک عملیاتی: 

1-تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال 

2-2-1-25-اهمیت ریسک های عملیاتی

2-2-1-26-ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال  

2-2-1-27-روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی

 2-2-1-28-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

2-2-1-29-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

مدیریت دسترسی به بازار

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

مدیریت نقدینگی ارز

2-2-1-30-کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی

نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی

2-2-1-31-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها

2-2-1-32-ویژگی های بدهی¬ها در بانک ها

2-2-1-33-مدل های مدیریت نقدینگی

2-2-1-34-استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی 

2-2-2- پیشینه تحقیق

     2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی 

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی 

منابع و مآخذ فارسی:

ب). منابع و مآخذ لاتین:

مدیریت ریسک اعتباری          

بانک و بانکداری  

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت¬ترین بخش¬های اقتصاد به شمار می آید. بانک¬ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه¬های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می¬یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده¬ای در بهبود فعالیت¬های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).